Geiselrettungs Aufgaben Guide – Far Cry 4

#8 Pokhari Ghara – Geiselrettungs Aufgabe

 

#9 Keo Gold Storage – Geiselrettungs Aufgabe

 

#10 Shikharpur – Geiselrettungs Aufgabe

 

#11 Baghadur – Geiselrettungs Aufgabe

 

#12 Sahi Jile Checkpoint – Geiselrettungs Aufgabe

 

#13 Border Observation Post – Geiselrettungs Aufgabe

 

#14 Rajgad Gulag – Geiselrettungs Aufgabe